МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Павлодар, 2021