Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2021