SQL негіздері

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2016