Ұйымдастыру теориясы және кадрлық менеджмент

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2015