Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2021