Журналистика мамандығына арналған мәтіндік жаттығулар жинағы

оқу - әдістемелік құрал
Павлодар, 2016ж.