ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ НЕСИЕЛЕУ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Павлодар, 2021