КӨPКEМ МӘТIНДEГI ЛAКУНAЛЫҚ БІРЛІКТЕР

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Павлодар, 2021