ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚҰҚЫҒЫ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Павлодар, 2021