"Құрылыс" мамандығы бойынша дипломдық жобаны жасауға арналған нұсқау

оқу құралы
Павлодар, 2015