Бұқаралық мәдениет теориялары

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2017