ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІ

Дәрістік курсы бойынша 6В07106 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған электронды оқу құралы
Павлодар, 2022