Электромагниттік өріс теориясы

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2018