Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2021