Электронндық оқу құралы
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА
Павлодар, 2023