ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ

Электрондық оқу құралы
Павлодар, 2023