Мазмұны


1.Электр энергетикалық жүйелердің жұмысы туралы жалпы мәліметтер 1.1 Энергетикалық жүйелер – республиканың электрфикация негізі 1.2 Электр станциялары мен қосалқы станциялардың негізгі түрлері 1.2.1 Жылу конденсациялық электр станциялары 1.2.2 Жылу беру электр станциялары 1.2.3 Су электр станциялары 1.2.4 Газ турбиналы электр станциялары 1.2.5 Қосалқы станциялардың түрлері 1.3 Электр қондырғыларының жүктеме графиктері 1.4 Электр қондырғыларындағы бейтараптардың жұмыс режимдері, олардың түрлері мен қолдану салалары, артықшылықтары мен кемшіліктері 1.4.1 Жалпы мәліметтер 1.4.2 Жерлендірілген емес және резонанстық-жерлендірілген бейтараптары бар үш фазалы электр тораптары 1.4.3 Тиімді жерлендірілген бейтараптама бар үш фазалы тораптар 1.4.4 Тікелей жерлендірілген бейтараптама бар тораптар 1.5 Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі бойынша тұтынушылар санаттары Бақылау сұрақтары Тестілері
4 Қосалқы станциялардың тарату құрылғыларының электр өткізгіштерінің, кабелдерінің және оқшаулатқыштарының құралымдары 4.1 Қосалқы станциялардың жабық тарату құрылғыларының шиналарының негізгі түрлері 4.2 Қосалқы станциялардың ашық тарату құрылғыларының шиналық құралымдары 4.3 Жиынтық экранды ток өткізгіштері 4.3.1 Жалпы мәліметтер 4.3.2 Кернеуі 6-10 кВ жиынтық ток өткізгіштері 4.3.3 Кернеуі 1000 В-қа дейінгі жиынтық ток өткізгіштері 4.4 Кабельдер 4.5 Электр қосалқы станцияларының тарату құрылғыларының оқшаулатқыштары 4.5.1 Жалпы мәліметтер 4.5.2 Тірек оқшаулатқыштары 4.5.3 Өткерме оқшаулатқыштары 4.5.4 Аспалы оқшаулатқыштары 4.6 Тарату құрылғыларының ток өткізгіш бөліктерін таңдау 4.6.1 Жалпы мәліметтер 4.6.2 Тарату құрылғыларының қатты шиналарын таңдау 4.6.2.1 Шиналар қимасын таңдау 4.6.2.2 Шиналардың термиялық төзімділігін тексеру 4.6.2.3 Шиналардың электр динамикалық тұрақтылығын тексеру 4.6.3 Икемді шиналар мен ток өткізгіштерді таңдау 4.6.3.1 Жалпы мәліметтер 4.6.3.2 Шиналар мен ток өткізгіштердің қиылысуын тексеру 4.6.3.3 Иілгіш шиналар мен ток өткізгіштерді тәждеу шарттары бойынша тексеру 4.7 Қосалқы станциялардың тарату құрылғыларының шиналарын таңдау мысалдары Бақылау сұрақтары Тестілері
5 Қосалқы станциялардың тарату құрылғыларының электр жабдығы 5.1 Жоғары кернеулі электр аппараттарының жіктелуі және олардың мақсаты 5.2 Жоғары вольтты ажыратқыштарға қойылатын талаптар және жіктеу. Ажыратқыштардың негізгі номиналды параметрлері 5.3 Майлы ажыратқыштары 5.3.1 Жалпы мәліметтер 5.3.2 Аз көлемді май ажыратқыштары 5.4 Вакуумдық және элегаздық ажыратқыштар 5.4.1 Вакуумдық ажыратқыштар 5.4.2 Элегазды ажыратқыштары 5.5 Ажыратқыштарды таңдау 5.6 Айырғыштар, бөлгіштер және қысқа тұйықтауыштар 5.6.1 Айрғыштардың негізгі түрлері және оларға қойылатын талаптар 5.6.2 Ішкі қондырғы айырғыштары 5.6.3 Сыртқы қондырғы айырғыштары 5.6.4 Бөлгіштер мен қысқа тұйықтауыштар 5.6.5 Жүктеме ажыратқыштары 5.7 Айырғыштарды, бөлгіштерді және қысқа тұйықтауыштарды таңдау 5.8 Ажыратқыш пен айырғышты таңдау мысалы Бақылау сұрақтары Тестілері
7 Ток өлшеуіштік трансформаторлары 7.1 Ток трансформаторлардың мақсаты және негізгі номиналды параметрлері 7.2 Ток трансформаторының жұмыс принципі 7.3 Ток трансформаторларының қателіктері 7.4 Ток трансформаторларының қателіктерінің әртүрлі факторларға тәуелділігі 7.4.1 Ток трансформаторларының қателіктерінің бірінші реттік тогына тәуелділігі 7.4.2 Ток трансформаторларының қателіктерінің жүктемеге тәуелділігі 7.5 Ток трансформаторларының қателіктерін азайту жолдары 7.5.1 Орамдағы түзету 7.5.2 Бөтен энергия көзінен магниттеу арқылы қателігін қарымталау 7.5.3 Шашырау өрістерін магниттеу арқылы қателерді қарымталау 7.6 Ток трансформаторларының құралымдары 7.6.1 Ішкі қондырғының ток трансформаторларының құралымдары 7.6.2 Сыртқы қондырғының ток трансформаторларының құралымдары 7.6.3 Кіріктірілген ток трансформаторлары 7.7 Өлшеуіштік ток трансформаторларын таңдау 7.8 Өлшеуіштік ток трансформаторын таңдау мысалы Бақылау сұрақтары Тестілері