Электр станциялар мен қосалқы станциялардың өзіндік мұқтаждықтарының, 1000 в дейінгі электр қондырғыларындағы кабельдер мен коммутациялық аппараттарды таңдау

Электрондық оқу құралы