Білім беру бағдарламаларына арналған жаттығулар, тренингтер мен кейстер жинағы

Оқу-әдістемелік құралы