Солтүстік Қазақстанның жеміс шаруашылығы практикумы

Оқу құралы