Солтүстік-Шығыс Қазақстан соналары (Diptera, Tabanidae)
биологиясының ерекшеліктері

Монография