Мазмұны


Кіріспе 1 Ара шаруашылығының тарихы, қазіргі кездегі жағдайы және болашақта дамуы 1.1 Ара шарушылығының қысқаша даму тарихы 1.2 Қазақстандағы ара шаруашылығы 1.3 Қазақстандағы ара шаруашылығының болашағы 2 Араның биологиясы 2.1 Ара балаұясының құрамы 2.2 Араның морфологиялық ерекшеліктері 2.3 Араның физиологиясы 3 Аралардың аурулары 3.1 Аралардың ауруларына қатысты қоздырушылар жайында жалпы cипаттама 3.2 Микробиология негіздері 3.3. Ара ағзаларында кездесетін микроорганизмдердің табиғатта таралуы 3.4 Enterobacter туысына жататын микроорганизмдер бал арасының ішек микрофлорасының өкілдері 3.5 Топырақ түзілу процесі және топырақта микроорганизмдер қауымының қалыптасуы 3.6 Микроорганизмдер морфологиясы және жіктелуі 3.7 Ара ауруларының пайда болуы, таралуы, ағымы және түрлері 4 Ара аурулары белгілерін анықтау әдістері және аралардың тоғышары мен зиянкестері 4.2 Ара ұясын зерттегенде анықталатын аурулардың белгілерімен зиянкестері 4.1 Ауру аралар балұясын және омарталарды зерттейтін негізгі әдістері 4.3 Ара ұясындағы қыстан қалған қоқсықты зерттегенде анықталатын аурулардың белгілерімен зиянкестері 4.4 Ұшақтын қасында және ұяның ішіндегі өлген араларды зерттеп ауру белгілерін анықтау 4.5 Рамкалар мен кәрездерді тексергенде анықталатын аурулардың белгілерімен зиянкестері 4.6 Ара аналықтарын және аналық ара қуыстарын зерттегенде анықталған ауру белгілері 4.7 Аталықтарды және аталық төлді зерттегенде білінетін ауру белгілері 4.8 Ашық төлді зерттегенде анықталатын ауру белгілері 4.9 Аралардың тоғышары мен зиянкестері 4.10 Аралар ауруының алдын алу және күресу жөніндегі жалпы шаралар 5 Ара шаруашылық өнімдерінің пайдаланылуы 5.1 Ара шаруашылығымен айланысу ерекшеліктері 5.2 Омарта жерін жоспарлау және ара ұялары