Мазмұны


Кіріспе 1 Ауыл шаруашылығы малының шығу тегі мен қолға үйрету орталықтары 2 Мал тұқымы, тұқымының құрылымы және жіктеуі 2.1 Мал тұқымы туралы түсінік 2.2 Мал тұқымының құрылымы 2.3 Мал тұқымын жіктеу (топтастыру) 3 Ауыл шаруашылығы малының өсу және жетілуі заңдылықтары 3.1 Онтоногенез және филогенез, өсу және даму ұғымдары 3.2 Малдың өсуін зерттеу тәсілдері 3.3 Малдың өсіп – жетілуінің ортақ заңдылықтары 3.4 Малдың өсуіне әсер етуші факторлар (күштер) 4 Ауыл шаруашылығы малының дене бітімі, сыртқы пішіні және құрылысы 4.1 Малдың дене бітімін жіктеу 4.2 Дене бітімінің қалыптасуына әсер етуші жағдайлар 4.3 Малдың түр - тұлғасы және сырт- пішіні 4.4 Малдың ішкі құрылысы (интерьері) 5 Ауыл шаруашылығы малының өнімділігінің түрлері 6 Мал сұрыптаудың мәні мен түрлері 6.1 Сұрыптаудың генетикалық негізі 6.2 Сұрыптау нәтижелілігіне әсер етуші жағдайлар 6.3 Малды фенотипі бойынша сұрыптау 6.4 Малды генотипі бойынша сұрыптау 6.5 Малды сұрыптауға байланысты зоотехниялық ұйымдастыру шаралары 7 Ауыл шаруашылық малдарын жұп тандау 8 Мал өсіру әдістері 8.1 Таза тұқымды мал өсіру 8.2 Малды будандастыру 8.3 Малды гибридтеу 8.4 Гетерозис селекциясы 9 Мал тұқымын асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру шаралары 10 Ауылшаруашылық малдарының гигиенасы 11 Ауылшаруашылық малдарын азықтандыруы Тест