Содержание


Лекции 1. Жалпы экология негіздері 2. Аутэкология – даралар экологиясы 3. Демэкология – популяциялар экологиясы 4. Синэкология – қауымдастықтар экологиясы 5. Биосфера және оның тұрақтылығы 6. Тұрақты дамудың концепциясы мен принціптері 7. Табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану 8. Антропогендік факторлардың әсерінен пайда болған қазіргі кездегі экологиялық мәселелер 9. Қазіргі кездегі әлеуметтік-экологиялық мәсеселер 10. Экологиялық тәрбие және ағарту. Экологиялық білім беру 11. Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму 12. Қазақстан Республикасының тұрақты даму қонцепциясы 13. Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы қазіргі кезіндегі өзекті экологиялық мәселелері 14. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық және республикалық ұйымдар 15. Қоршаған орта жағдайын бағалаудың әдістері. Экологиялық мониторинг, аудит және сараптама
Тест